η Ουτοπία είναι εδώ, κάτω απ' τα τσιμέντα!

Ανοιχτή Διαχειριστική Συνέλευση

Η Ανοιχτή Διαχειριστική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν τον Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο ΝΟΠΕ και πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στις 17:00.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s